SubmissionResult.ResponseMessage

SubmissionResult.ResponseMessage property

Haalt het bericht op dat het resultaat is van het verzenden van gegevens naar de server.

public ResponseMessage ResponseMessage { get; }

Eigendoms-waarde

Het antwoordbericht.

Zie ook