Class TextAreaElement

TextAreaElement class

Het TextAreaElement vertegenwoordigt een wrapper die is gekoppeld aan het HTMLTextAreaElement

public class TextAreaElement : FormElement<HTMLTextAreaElement>

Eigenschappen

NaamBeschrijving
ElementType { get; }Krijgt het type van het element.
HtmlElement { get; }
virtual Id { get; set; }Haalt de identifier van het formulierelement op of stelt deze in.
override Name { get; set; }Vertegenwoordigt het naamattribuut van het invoerelement.
Type { get; }Het type van dit formulierbesturingselement.
override Value { get; set; }Vertegenwoordigt de tekenreekswaarde van het invoerelement dat direct is toegewezen aan het kenmerk ‘value’.

Zie ook