Aspose.Html.IO

Naast standaard IO (input-output) tools de Aspose.Html.IO naamruimte bevat hulpklassen en interfaces.

Klassen

KlasBeschrijving
FileCreateStreamProviderVertegenwoordigtFileStream implementatie voor het leveren van streams aan de rendering-apparaten.
OutputStreamEen surrogaatstroom omhult de echte uitvoerstroom en regelt de toegang ertoe. OutputStream bevat URI-gegevens die de locatie van de uitvoerstroom beschrijven.
OutputStreamContextEen context voor initialisatie van de uitvoerstroom.

Interfaces

KoppelBeschrijving
IBlobEen Blob-object verwijst naar een bytereeks en heeft een kenmerk size dat het totale aantal bytes in de bytereeks is, en een typekenmerk, een ASCII-gecodeerde tekenreeks in kleine letters die het mediatype van de bytereeks vertegenwoordigt .
ICreateStreamProviderVertegenwoordigt een interface die kan worden geïmplementeerd door klassen die streams leveren aan de weergaveapparaten.
IFileEen File-object is een Blob-object met een naamattribuut, dat een tekenreeks is; het kan via een constructor binnen de webapplicatie worden aangemaakt, of is een verwijzing naar een bytereeks uit een bestand uit het onderliggende (OS) bestandssysteem.
IFileListVertegenwoordigen de interface voor lijst met bestanden.
IOutputStorageZorgt voor het creëren en beheren van uitvoerstromenOutputStream .