Aspose.Html.Net.Headers

De Aspose.Html.Net.Headers biedt enkele gegevensklassen voor die header-inhoud beschrijven bij netwerken.

Klassen

KlasBeschrijving
ContentDispositionHeaderValueVertegenwoordigt de waarde van de koptekst voor content-disposition.
ContentTypeHeaderValueVertegenwoordigt een waarde van een Content-Type-header.
NameValueHeaderValueVertegenwoordigt een naam/waarde-paar dat een headerwaarde beschrijft.