Aspose.Html.Net.MessageHandlers

De Aspose.Html.Net.MessageHandlers naamruimte is gepresenteerd door klassen - berichtbehandelaars van verschillende protocollen.

Klassen

KlasBeschrijving
FileProtocolMessageHandlerVertegenwoordigt debestand: protocol berichtbehandelaar.
FtpProtocolMessageHandlerVertegenwoordigt deftp: protocol berichtbehandelaar.
HttpProtocolMessageHandlerVertegenwoordigt dehttp: protocol berichtbehandelaar.