Aspose.Html.Rendering.Image

De Aspose.Html.Rendering.Image naamruimte biedt specifieke apparaatklasse en enkele weergaveopties klassen die verantwoordelijk zijn voor weergave naar rasterformaten: jpeg, png, bmp, gif, tiff.

Klassen

KlasBeschrijving
ImageDeviceVertegenwoordigt rendering naar rasterformaten: jpeg, png, bmp, gif, tiff.
ImageRenderingOptionsVertegenwoordigt weergaveopties voorImageDevice . Deze optie wordt gebruikt om het uitvoerbeeldformaat, compressie, resolutie etc. te specificeren
TextOptionsVertegenwoordigt opties voor tekstweergave voorImageDevice .

Opsomming

OpsommingBeschrijving
CompressionSpecificeert de mogelijke compressieschema’s voor Tagged Image File Format (TIFF) bitmapafbeeldingen.
ImageFormatSpecificeert de bestandsindeling van de afbeelding.