PdfDocumentInfo.Author

PdfDocumentInfo.Author property

De naam van de persoon die het document heeft gemaakt.

public string Author { get; set; }

Zie ook