PdfDocumentInfo.Creator

PdfDocumentInfo.Creator property

De naam van het product dat het originele document heeft gemaakt.

public string Creator { get; set; }

Zie ook