PdfDocumentInfo.Producer

PdfDocumentInfo.Producer property

De naam van het product dat het document heeft geconverteerd.

public string Producer { get; set; }

Zie ook