PdfDocumentInfo.Subject

PdfDocumentInfo.Subject property

Het onderwerp van het document.

public string Subject { get; set; }

Zie ook