PdfDocumentInfo.Title

PdfDocumentInfo.Title property

De titel van het document.

public string Title { get; set; }

Zie ook