Class PdfRenderingOptions

PdfRenderingOptions class

Vertegenwoordigt weergaveopties voorPdfDevice .

public class PdfRenderingOptions : RenderingOptions

Constructeurs

NaamBeschrijving
PdfRenderingOptions()Initialiseert een nieuw exemplaar van hetPdfRenderingOptions klasse.

Eigenschappen

NaamBeschrijving
BackgroundColor { get; set; }Krijgt of zetColordie de achtergrond van elke pagina zal vullen. Standaardwaarde isTransparent .
Css { get; }Krijgt eenCssOptions object dat wordt gebruikt voor de configuratie van verwerking van css-eigenschappen.
DocumentInfo { get; }Bevat informatie over het PDF-uitvoerdocument.
Encryption { get; set; }Verkrijgt of stelt coderingsdetails in. Indien niet ingesteld, wordt er geen codering uitgevoerd.
FormFieldBehaviour { get; set; }Specificeert het gedrag van formuliervelden in het PDF-uitvoerdocument.
virtual HorizontalResolution { get; set; }Stelt de horizontale resolutie in voor interne (die worden gebruikt tijdens filterverwerking) afbeeldingen, in pixels per inch. Standaard is deze eigenschap 300 dpi.
JpegQuality { get; set; }Specificeert de kwaliteit van JPEG-compressie voor afbeeldingen (als JPEG-compressie wordt gebruikt). Standaard is 95.
PageSetup { get; }Haalt een pagina-instellingsobject op dat wordt gebruikt voor configuratie-uitvoer paginaset.
virtual VerticalResolution { get; set; }Stelt verticale resolutie in voor interne (die worden gebruikt tijdens filterverwerking) afbeeldingen, in pixels per inch. Standaard is deze eigenschap 300 dpi.

Zie ook