Class EpubRenderer

EpubRenderer class

Vertegenwoordigt een EPub-documentrenderer.

public class EpubRenderer : Renderer<Stream>

Constructeurs

NaamBeschrijving
EpubRenderer()De standaard constructeur.

methoden

NaamBeschrijving
Dispose()Geeft onbeheerde en - optioneel - beheerde bronnen vrij.
Render(IDevice, Stream)
Render(IDevice, params Stream[])
Render(IDevice, IList<Stream>, Configuration)Rendert meerdere EPub-documenten in gespecificeerdIDevice .
Render(IDevice, int, params Stream[])
Render(IDevice, Stream, Configuration)Rendert EPub-document in opgegevenIDevice .
Render(IDevice, Stream, int)
Render(IDevice, Stream, TimeSpan)
override Render(IDevice, TimeSpan, params Stream[])Definieert methode voor het renderen van meerdere EPubStream s in specifiekIDevice . De weergave wordt uitgevoerd zodra er geen netwerkbewerkingen zijn voor het laden van bronnen, actieve timers, animatietaken of opgegeven time-out is verstreken.
Render(IDevice, IList<Stream>, Configuration, TimeSpan)Rendert meerdere EPub-documenten in gespecificeerdIDevice . De weergave wordt uitgevoerd zodra er geen netwerkbewerkingen zijn voor het laden van bronnen, actieve timers, animatietaken of opgegeven time-out is verstreken.
Render(IDevice, Stream, Configuration, TimeSpan)Rendert EPub-document in opgegevenIDevice . De weergave wordt uitgevoerd zodra er geen netwerkbewerkingen zijn voor het laden van bronnen, actieve timers, animatietaken of opgegeven time-out is verstreken.

Zie ook