Class PageSetup

PageSetup class

Vertegenwoordigt een pagina-instellingsobject dat wordt gebruikt voor configuratie-uitvoer paginaset.

public class PageSetup

Eigenschappen

NaamBeschrijving
AdjustToWidestPage { get; set; }Hiermee wordt een vlag opgehaald of ingesteld die bepaalt wanneer het paginaformaat wordt aangepast aan de breedste pagina in het document. Deze optie is tijdrovend, dus de verwerkingstijd van het document kan in twee keer worden verlengd. Aanpassing zal alleen plaatsvinden als de breedste pagina in het document breder is dan het paginaformaat bepaald inPageSetup . Aangepast paginaformaat wordt gebruikt voor alle pagina’s in document.
AnyPage { get; set; }Haalt of stelt alle paginaconfiguratie in de paginareeks in.
AtPagePriority { get; set; }Krijgt of zetAtPagePriority die de volgorde van het toepassen van declaraties van het paginaformaat zal bepalen. Standaard overschrijven opties css@bladzijde reglement .
FirstPage { get; set; }Haalt de configuratie van de eerste pagina op of stelt deze in.
LeftPage { get; }Haalt de configuratie van de oneven pagina op.
PageLayoutOptions { get; set; }Haalt of stelt dePageLayoutOptions . Standaardwaarde isNone , heeft elke andere waarde voorrang op deAdjustToWidestPage gedrag. Werkt alleen met HTML-documenten.
RightPage { get; }Krijgt de Even Page-configuratie.

methoden

NaamBeschrijving
SetLeftRightPage(Page, Page)Stelt de linker-/rechterpaginaconfiguratie in.

Zie ook