PageSetup.AdjustToWidestPage

PageSetup.AdjustToWidestPage property

Hiermee wordt een vlag opgehaald of ingesteld die bepaalt wanneer het paginaformaat wordt aangepast aan de breedste pagina in het document. Deze optie is tijdrovend, dus de verwerkingstijd van het document kan in twee keer worden verlengd. Aanpassing zal alleen plaatsvinden als de breedste pagina in het document breder is dan het paginaformaat bepaald inPageSetup . Aangepast paginaformaat wordt gebruikt voor alle pagina’s in document.

public bool AdjustToWidestPage { get; set; }

Zie ook