Class SaveOptions

SaveOptions class

Dit is een abstracte basisklasse voor klassen waarmee de gebruiker aanvullende opties kan specificeren bij het opslaan van een document in een bepaald formaat.

public abstract class SaveOptions

Eigenschappen

NaamBeschrijving
ResourceHandlingOptions { get; }Krijgt eenResourceHandlingOptions object dat wordt gebruikt voor de configuratie van het omgaan met bronnen.

Zie ook