Interface IInlineEmphasisPostProcessing

IInlineEmphasisPostProcessing interface

Definieert de IInlineEmphasisPostProcessing-interface.

public interface IInlineEmphasisPostProcessing : IInlinePostProcessing

Zie ook