Interface IInlineParsingContext

IInlineParsingContext interface

Definieert de IInlineParsingContext-interface.

public interface IInlineParsingContext

Eigenschappen

NaamBeschrijving
Owner { get; }Haal de eigenaar.
Reader { get; }Download de Reader.
Source { get; }Verkrijg de bron.
SyntaxFactory { get; }Download de SyntaxFactory.

methoden

NaamBeschrijving
Push(DelimiterRun)Definieert de Push-methode.
Push(InlineSyntaxNode)Definieert de Push-methode.

Zie ook