Interface IInlinePostProcessing

IInlinePostProcessing interface

Definieert de IInlinePostProcessing-interface

public interface IInlinePostProcessing

methoden

NaamBeschrijving
Process(IInlinePostProcessingContext)Definieert de procesmethode.

Zie ook