Interface IInlinePostProcessingContext

IInlinePostProcessingContext interface

Definieert de interface IInlinePostProcessingContext

public interface IInlinePostProcessingContext : IInlineParsingContext

Eigenschappen

NaamBeschrijving
ClosedDelimiter { get; set; }Haal de ClosedDelimiter op en stel deze in.
Content { get; }Download de inhoud.
Delimiters { get; }Haal de scheidingstekens op.
OpenedDelimiter { get; set; }Haal de OpenedDelimiter/ op en stel deze in

methoden

NaamBeschrijving
ContainsLinkReferenceDefinition(string)Definieert de ContentLinkReferenceDefinition

Zie ook