Interface IMarkdownParserBuilder

IMarkdownParserBuilder interface

Definieert de basisinterface IMarkdownParserBuilder

public interface IMarkdownParserBuilder

methoden

NaamBeschrijving
UseBlockParser<T>()Definieert de UseBlockParser-methode.
UseExtension<T>()Definieert de UseExtension-methode.
UseInlineParser<T>()Definieert de UseInlineParser-methode.

Zie ook