Struct InlineParsingInstruction

InlineParsingInstruction structure

Definieert de InlineParsingInstruction-structuur.

public struct InlineParsingInstruction : IEquatable<InlineParsingInstruction>

Eigenschappen

NaamBeschrijving
Instruction { get; }Download de instructie.

methoden

NaamBeschrijving
Equals(InlineParsingInstruction)Vergelijk twee InlineParsingInstruction.
override Equals(object)Negeert de Equals-methode.
override GetHashCode()Definieert de GetHashCode
operator ==Negeert de == operator.
operator !=Negeert de != operator

Velden

NaamBeschrijving
static readonly HandledDe behandelde.
static readonly NoneDe ParsingInstruction.None.

Zie ook