Class MarkdownInlineSyntaxParser

MarkdownInlineSyntaxParser class

Definieert de basisklasse MarkdownInlineSyntaxParser

public abstract class MarkdownInlineSyntaxParser

methoden

NaamBeschrijving
abstract CanParse(IInlineParsingContext)Haal de booleaanse waarde op die kan worden geparseerd.
abstract Parse(IInlineParsingContext)Definieert de interface voor parseren.

Zie ook