Class HTMLCollection

HTMLCollection class

DenHTMLCollection representerar en generisk samling avElement .

public abstract class HTMLCollection : DOMObject, IEnumerable<Element>

Egenskaper

namnBeskrivning
abstract Item { get; }Returnerar det index:e objektet i samlingen. Om index är större än eller lika med antalet noder i listan, returnerar detta null.
abstract Length { get; }Antalet noder i listan.

Metoder

namnBeskrivning
abstract GetEnumerator()Hämtar enumeratorn.
override GetPlatformType()Denna metod används för att hämta ECMAScript-objektType .
NamedItem(string)Returnerar objektet i samlingens matchade specificerade namn.

Se även