Aspose.Html.Converters

Den Aspose.Html.Convertersnamnområdets mål är enkel tillgång till konverteringsmetoder. Det ger ett brett utbud av konverteringar till de populära formaten, såsom PDF, XPS, bildformat, etc. Mer specifika konvertering (rendering, sparande) användarfall presenteras av väl kända och dokumenterade lågnivå API-funktioner i ämnesorienterade namnområden.

Klasser

KlassBeskrivning
ConverterDelad fasad endast för de flesta konverteringsscenarier. Det ger ett brett utbud av konverteringar till de populära formaten, såsom PDF, XPS, bildformat, etc. Mer specifika konverteringar (rendering, sparande) presenteras av välkända och dokumenterade API-funktioner på låg nivå.
TemplateContentOptionsInline innehållsobjekt för sammanfogning.
TemplateDataSammanfogar (användare) dataobjekt.

Uppräkning

UppräkningBeskrivning
TemplateContentIdentifierare av innehållstyp.