Class DOMNameAttribute

DOMNameAttribute class

Anger det officiella DOM-objektnamnet som det definieras av W3C.

[AttributeUsage(AttributeTargets.All)]
public sealed class DOMNameAttribute : Attribute

Konstruktörer

namnBeskrivning
DOMNameAttribute(string)Initierar en ny instans avDOMNameAttribute class.

Egenskaper

namnBeskrivning
Name { get; }Hämtar DOM-namnet.

Se även