Enum CanvasFillRule

CanvasFillRule enumeration

Denna uppräkning används för att välja fyllningsregelalgoritmen för att avgöra om en punkt ligger innanför eller utanför en bana.

public enum CanvasFillRule

Värderingar

namnVärdeBeskrivning
NonZero0Värdet “icke-noll” anger lindningsregeln som inte är noll, där en punkt anses vara utanför en form om antalet gånger en halvoändlig rät linje ritad från den punkten korsar formens bana i en riktning är lika med antalet gånger den korsar vägen i den andra riktningen.
EvenOdd1Värdet “jämnt udda” indikerar regeln för jämnt udda, där en punkt anses vara utanför en form om antalet gånger en halvoändlig rät linje ritad från den punkten korsar formens väg är jämn.

Se även