Interface ICanvasDrawingStyles

ICanvasDrawingStyles interface

ICanvasDrawingStyles-gränssnittet tillhandahåller metoder och egenskaper som styr hur linjer ritas och hur text läggs ut.

public interface ICanvasDrawingStyles

Egenskaper

namnBeskrivning
Font { get; set; }Teckensnittsinställning. Standardvärde 10px sans-serif
LineCap { get; set; }Typ av avslutningar i slutet av rader. Möjliga värden: rumpa (standard), rund, kvadratisk.
LineDashOffset { get; set; }Anger var en streckarray ska börja på en linje.
LineJoin { get; set; }Definierar typen av hörn där två linjer möts. Möjliga värden: rund, fas, gering (standard).
LineWidth { get; set; }Bredd på linjer. Standard 1.0
MiterLimit { get; set; }Geringsgränsförhållande. Standard 10.
TextAlign { get; set; }Inställning för textjustering. Möjliga värden: start (standard), slut, vänster, höger eller center.
TextBaseline { get; set; }Inställning för baslinjejustering. Möjliga värden: topp, hängande, mitten, alfabetisk (standard), ideografisk, botten.

Metoder

namnBeskrivning
GetLineDash()Returnerar den aktuella linjestreckmönstermatrisen som innehåller ett jämnt antal icke-negativa tal.
SetLineDash(double[])Ställer in det aktuella streckmönster.

Se även