Interface ICanvasGradient

ICanvasGradient interface

Representerar ett ogenomskinligt objekt som beskriver en gradient.

public interface ICanvasGradient

Metoder

namnBeskrivning
AddColorStop(double, string)Lägger till ett nytt stopp, definierat av en offset och en färg, till gradienten.

Se även