Interface IImageData

IImageData interface

Skapar ett ImageData-objekt från en given Uint8ClampedArray och storleken på bilden som den innehåller. Om ingen matris ges, skapas en bild av en svart rektangel.

public interface IImageData

Egenskaper

namnBeskrivning
Data { get; }Är en Uint8ClampedArray som representerar en endimensionell array som innehåller data i RGBA-ordningen, med heltalsvärden mellan 0 och 255 (ingår).
Height { get; }Är en lång utan tecken som representerar den faktiska höjden, i pixlar, av ImageData.
Width { get; }Är en lång utan tecken som representerar den faktiska bredden, i pixlar, av ImageData.

Se även