Interface ITextMetrics

ITextMetrics interface

Representerar dimensionen av en text i arbetsytan.

public interface ITextMetrics

Egenskaper

namnBeskrivning
Width { get; }Är en dubbel som ger den beräknade bredden av ett segment av inline-text i CSS-pixlar.

Se även