MutationObserver.Disconnect

MutationObserver.Disconnect method

Stoppar observatören från att observera några mutationer. Tills metoden observe() används igen kommer observatörens återuppringning inte att anropas.

public void Disconnect()

Se även