MutationObserverInit.Attributes

MutationObserverInit.Attributes property

Ställ in på sant om mutationer i målets attribut ska observeras. Kan utelämnas om attributOldValue och/eller attributFilter anges.

public bool Attributes { get; set; }

Se även