Aspose.Html.Dom.Svg.Collections

Aspose.Html.Dom.Svg.Collections ger tillgång till specifika generiska samlingar.

Klasser

KlassBeskrivning
SVGListBase<T>Det här gränssnittet definierar en baslista över alla SVG-listor.