SVGFEMorphologyElement.Y

SVGFEMorphologyElement.Y property

Motsvarar attributet ‘y’ på det givna ‘filter’-elementet.

public SVGAnimatedLength Y { get; }

Fastighetsvärde

Attributet ‘y’ för det givna ‘filter’-elementet.

Se även