Interface ISVGAnimatedPathData

ISVGAnimatedPathData interface

SVGAanimatedPathData-gränssnittet stöder element som har ett ’d’-attribut som innehåller SVG-sökvägsdata och stöder möjligheten att animera det attributet.

public interface ISVGAnimatedPathData

Egenskaper

namnBeskrivning
AnimatedPathSegList { get; }Ger tillgång till det aktuella animerade innehållet i ’d’-attributet i en form som matchar en för en med SVG:s syntax. Om det givna attributet eller egenskapen animeras, innehåller det aktuella animerade värdet för attributet eller egenskapen, och både själva objektet och dess innehåll är skrivskyddade. Om det givna attributet eller egenskapen för närvarande inte animeras, innehåller samma värde som pathSegList.
PathSegList { get; }Ger tillgång till basinnehållet (dvs. statiskt) i ’d’-attributet i en form som matchar en för en med SVG:s syntax. Således, om ’d’-attributet har ett “absolute moveto (M)” och ett “absolute arcto (A)"-kommando, kommer pathSegList att ha två poster: en SVG_PATHSEG_MOVETO_ABS och en SVG_PATHSEG_ARC_ABS.

Se även