Class SVGPathSegCurvetoCubicAbs

SVGPathSegCurvetoCubicAbs class

SVGPathSegCurvetoCubicAbs-gränssnittet motsvarar ett “absolut cubic Bézier curveto” (C) sökvägsdatakommando.

public class SVGPathSegCurvetoCubicAbs : SVGPathSeg

Egenskaper

namnBeskrivning
PathSegType { get; }Typen av sökvägssegmentet som specificeras av en av konstanterna som definieras i detta gränssnitt.
PathSegTypeAsLetter { get; }Typen av sökvägssegmentet, specificerad av motsvarande ett teckens kommandonamn.
X { get; set; }Den absoluta X-koordinaten för slutpunkten för detta vägsegment.
X1 { get; set; }Den absoluta X-koordinaten för den första kontrollpunkten.
X2 { get; set; }Den absoluta X-koordinaten för den andra kontrollpunkten.
Y { get; set; }Den absoluta Y-koordinaten för slutpunkten för detta vägsegment.
Y1 { get; set; }Den absoluta Y-koordinaten för den första kontrollpunkten.
Y2 { get; set; }Den absoluta Y-koordinaten för den andra kontrollpunkten.

Metoder

namnBeskrivning
Dispose()Frigör ohanterade och - valfritt - hanterade resurser.
virtual GetPlatformType()Denna metod används för att hämta ECMAScript-objektType .

Se även