Aspose.Html.Dom.Svg.Saving

Aspose.Html.Dom.Svg.Spara innehåller sekundära rollklasser för att specificera sparprocessen. Till exempel spara alternativ och format som dokumentet sparas i.

Klasser

KlassBeskrivning
SVGSaveOptionsRepresenterar SVG-sparalternativ.

Uppräkning

UppräkningBeskrivning
SVGSaveFormatAnger format i vilket dokument sparas.