Interface ITraversal

ITraversal interface

Iteratorer används för att stega igenom en uppsättning noder, t.ex. uppsättningen av noder i en NodeList, dokumentunderträdet som styrs av en viss Nod, resultaten av en fråga eller någon annan uppsättning av noder. Uppsättningen av noder som ska itereras bestäms av -implementeringen av NodeIterator. DOM Level 2 specificerar en enda NodeIterator-implementering för dokument-order genomgång av ett dokumentunderträd. Förekomster av dessa iteratorer skapas genom att anropa DocumentTraversal .createNodeIterator().

Se ävenDokumentobjekt Modell (DOM) Nivå 2 Traversal and Range Specification. @sedan DOM nivå 2

public interface ITraversal : IDisposable

Egenskaper

namnBeskrivning
Filter { get; }Nodfiltret som används för att screena noder.
Root { get; }Rotnoden för NodeIterator, som specificerades när it skapades.
WhatToShow { get; }Det här attributet bestämmer vilka nodtyper som presenteras via iteratorn . Den tillgängliga uppsättningen konstanter definieras i gränssnittet NodeFilter. Noder som inte accepteras av whatToShow kommer att hoppas över, men deras barn kan fortfarande övervägas. Observera att detta överhopp har företräde framför filtret, om något.

Se även