Aspose.Html.Dom.XPath

Namnutrymmet innehåller metoder för att navigera genom element och attribut i ett XML-dokument.

Gränssnitt

GränssnittBeskrivning
IXPathEvaluatorUtvärderingen av XPath-uttryck tillhandahålls avIXPathEvaluator .
IXPathExpressionDenXPathExpressiongränssnittet representerar ett analyserat och löst XPath-uttryck.
IXPathNamespaceXPathNamespace-gränssnittet returneras av XPathResult-gränssnitt för att representera den XPath-namnområdesnodtyp som DOM saknar.
IXPathNSResolverDenXPathNSResolver gränssnittstillståndprefix strängar i uttrycket som ska bindas korrekt tillnamnutrymmeURI strängar. IXPathEvaluator kan konstruera en implementering av IXPathNSResolver från en nod, eller så kan gränssnittet implementeras av vilken applikation som helst.
IXPathResultDenXPathResult gränssnittet representerar resultatet av utvärderingen av ett XPath 1.0-uttryck inom ramen för en viss nod. Eftersom utvärdering av ett XPath-uttryck kan resultera i olika resultattyper, gör detta objekt det möjligt att upptäcka och manipulera typen och värdet av resultatet.

Uppräkning

UppräkningBeskrivning
XPathResultTypeEn osignerad kortslutning som indikerar vilken typ av resultat detta är. Om en specifik typanges, kommer resultatet att returneras som motsvarande -typ, med hjälp av XPath-typkonverteringar där så krävs och är möjligt.