CharacterData.InsertData

CharacterData.InsertData method

Infoga en sträng med angiven 16-bitars enhetsoffset.

public virtual void InsertData(int offset, string data)
ParameterTypBeskrivning
offsetInt32Offset.
dataStringInnehållsdata.

Se även