CharacterData.ToString

CharacterData.ToString method

Returnerar enString som representerar denna instans.

public override string ToString()

Returvärde

AString som representerar denna instans.

Se även