DOMException.NO_MODIFICATION_ALLOWED_ERR

DOMException.NO_MODIFICATION_ALLOWED_ERR field

Om ett försök görs att modifiera ett objekt där ändringar inte är tillåtna.

public const ushort NO_MODIFICATION_ALLOWED_ERR;

Se även