EventTarget.DispatchEvent

EventTarget.DispatchEvent method

Denna metod tillåter sändning av händelser till implementeringshändelsemodellen.

public bool DispatchEvent(Event @event)
ParameterTypBeskrivning
eventEventAnger händelsetyp, beteende och kontextuell information som ska användas vid bearbetning av händelsen.

Returvärde

Returvärdet förDispatchEvent indikerar om någon av lyssnarna som hanterade händelsen ringdePreventDefault . OmPreventDefault kallades värdet är falskt, annars är värdet sant.

Undantag

undantagskick
DOMException

Anmärkningar

Händelser som skickas på detta sätt kommer att ha samma uppfångande och bubblande beteende som händelser som skickas direkt av implementeringen. Målet för händelsen ärEventTarget på vilkenDispatchEvent heter.

Se även