Interface IChildNode

IChildNode interface

DefinierarIChildNode gränssnitt som bör implementeras avNode som kan ha en förälder.

public interface IChildNode

Metoder

namnBeskrivning
Remove()Tar bort den aktuella noden från förälder.

Se även