Interface IDocumentInit

IDocumentInit interface

Detta gränssnitt tillhandahållerDocument initialiseringsinformation.

public interface IDocumentInit

Se även