Interface IDOMImplementation

IDOMImplementation interface

DOMImplementation-gränssnittet tillhandahåller ett antal metoder för att utföra operationer som är oberoende av en viss instans av dokumentobjektmodellen.

public interface IDOMImplementation

Metoder

namnBeskrivning
CreateDocument(string, string, DocumentType)Skapar ett DOM-dokumentobjekt av angiven typ med dess dokumentelement.
CreateDocumentType(string, string, string)Skapar en tom DocumentType-nod. Enhetsdeklarationer och noteringar görs inte tillgängliga. Entitetsreferensutvidgningar och tillägg av standardattribut förekommer inte.
CreateHTMLDocument(string)Returnerar ett dokument med ett grundträd som redan är konstruerat inklusive ett titelelement, såvida inte titelargumentet utelämnas.
HasFeature()Testa om DOM-implementeringen implementerar en specifik funktion och version, som specificerats i DOM-funktioner.

Se även