Interface INonDocumentTypeChildNode

INonDocumentTypeChildNode interface

DefinierarIChildNode som inte är detDOCUMENT_TYPE_NODE .

public interface INonDocumentTypeChildNode

Egenskaper

namnBeskrivning
NextElementSibling { get; }Returnerar det första följande syskon som är ett element, och null annars.
PreviousElementSibling { get; }Returnerar det första föregående syskon som är ett element, och null annars.

Se även