Interface INonElementParentNode

INonElementParentNode interface

DefinierarIParentNode som inte är elementtyp.

public interface INonElementParentNode

Metoder

namnBeskrivning
GetElementById(string)Returnerar det första elementet inom nodens avkomlingar vars ID är elementId.

Se även