INonElementParentNode.GetElementById

INonElementParentNode.GetElementById method

Returnerar det första elementet inom nodens avkomlingar vars ID är elementId.

public Element GetElementById(string elementId)
ParameterTypBeskrivning
elementIdStringElementets identifierare.

Returvärde

Returnerar det första matchade elementet.

Se även